Plattformsjef / Offshore Installation Manager

For plattformsjef gjelder egen overenskomst mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund.

Denne avtalen er på de aller fleste områdene identisk med DSO-avtalen og har samme tariffperiode, og du finner den ved å logge deg på «min side» på NSOF.no.

Selv om du som plattformsjef har egen avtale, står de DSO-tillitsvalgte og DSO-samarbeidet klare til å bistå deg som medlem!