Plattformsjef / Offshore Installation Manager

For plattformsjef gjelder egen overenskomst mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund.

Denne avtalen er på de aller fleste områdene identisk med DSO-avtalen og har samme tariffperiode, og du finner den ved å logge deg på «min side» på NSOF.no.

Selv om du som plattformsjef har egen avtale, står de DSO-tillitsvalgte og DSO-samarbeidet klare til å bistå deg som medlem!

Oppgjøret 2024 i havn

Hovedoppgjøret ble landet langt på «overtid». Partene var villige til å bruke tiden vi trengte for å komme i mål.

  • Fokuset i år lå på økt kjøpekraft for våre medlemmer, og at ansvar og kompetanse skal lønne seg, sier forhandlingsleder Hans Sande.
  • Vi er derfor svært fornøyde med et oppgjør som sikrer reallønnsvekst til de individuelt avlønnede så vel som de tarifferte.

Det gis et generelt tillegg på 43 000 kr som legges på lønnmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1 – E.

fortsett å lese