TARIFF og AVTALER

DSO har avtaler med arbeidsgiverne (Norges Rederiforbund) som regulerer lønn, sosiale forhold, tillegg, arbeidstid, arbeidsforhold m.m. I tillegg kan DSO/DSOs tillitsvalgte bistå med å legge til rette for ryddige lokale og individuelle avtaler.

NB! Plattformsjefer har egen avtale. Kontakt oss og du får den tilsendt.

2024-2026DSO overenskomst 2024-2026 (kommer)DSO Protokoll 2024
DSO hyretabell 2024 (kommer)
2022-2024DSO overenskomst 2022-2024DSO hyretabell 2023
DSO Protokoll 2023
DSO hyretabell 2022
DSO Protokoll 2022
2020-2022DSO overenskomst 2020-2022 DSO hyretabell 2021
DSO hyretabell 2020
2018-2020DSO overenskomst 2018-2020DSO hyretabell 2019
2016-2018DSO overenskomst 2016-2018 DSO Protokoll 2016
DSO Hyretabell 2016
2014-2016DSO overenskomst 2014-2016 DSO Hyretabell 2014
DSO Hyretabell 2014_2
DSO Hyretabell 2015
DSO Møtebok 2015 
2012-2014 DSO overenskomst 2012-2014  DSO Protokoll 2013
DSO Protokoll 2012
DSO Hyretabell 2012
DSO Hyretabell 2013  
2010-2012 DSO overenskomst 2010-2012  DSO Protokoll 2011
DSO Hyretabell 2010
DSO Hyretabell 2011
Eldre dokument <- 2010  DSO Protokoll 2006
DSO Møtebok 2008
DSO Protokoll 2009
DSO Hyretabell 2009