Lønnsoppgjør lokalt 2024

Denne uken går startskuddet for det lokale oppgjøret. Med en lønnsmatrise utarbeidet i etterkant av forrige oppgjør, kan dette forenkle prosessen. Håper vi.

Rammen er på 5,3% og minimum kr43000. Det vil si at ikke alle vil oppnå 5,3% om de ligger lang over sitt nivå i matrisen. Men alle er sikret minimum kr 43000,-

Men først møtes partene for å drøfte prinsippene for årets oppgjør. Klubbene har hatt egne møter i forkant av forhandlingene på tvers av forbundene. Det er god samarbeidsevne mellom klubbene i årets oppgjør.