LOVER OG FORSKRIFTER

Ansettelse og arbeidsforhold

 Ferie

Trygd og pensjon​

Diskriminering og likestilling

Kollektiv arbeidsrett

Sjøfart

​​

Maritime Labour Convention (MLC)

 ​​Forskrifter arbeidsmiljøloven

Forskrifter skipsarbeidsloven

Forskrifter sjømannsloven

Forskrifter ferieloven

Forskrift lov om pensjonstrygd for sjømenn