AI (KI) PÅ HJEMMESIDEN

På nettsiden har vi installert en chatbot som skal kunne svare på spørsmål ang. tariff og ansettelsesforhold.

Dette er helt i forsøksstadiet og AI er under opplæring, så den er på grunnskolenivå enda.

Så ta alle mulige forbehold om svarene du får.

Når du bruker denne må du samtidig gi nok informasjon til at chatboten kan gi gode svar.

Eksempelvis: «Har jeg rett på nattillegg ved sykmelding?». (her trenger chabot informasjon om du blant annet skulle gått natt i sykmeldingsperioden).

Plattformsjef / Offshore Installation Manager

For plattformsjef gjelder egen overenskomst mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund.

Denne avtalen er på de aller fleste områdene identisk med DSO-avtalen og har samme tariffperiode, og du finner den ved å logge deg på «min side» på NSOF.no.

Selv om du som plattformsjef har egen avtale, står de DSO-tillitsvalgte og DSO-samarbeidet klare til å bistå deg som medlem!

Oppgjøret 2024 i havn

Hovedoppgjøret ble landet langt på «overtid». Partene var villige til å bruke tiden vi trengte for å komme i mål.

  • Fokuset i år lå på økt kjøpekraft for våre medlemmer, og at ansvar og kompetanse skal lønne seg, sier forhandlingsleder Hans Sande.
  • Vi er derfor svært fornøyde med et oppgjør som sikrer reallønnsvekst til de individuelt avlønnede så vel som de tarifferte.

Det gis et generelt tillegg på 43 000 kr som legges på lønnmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1 – E.

fortsett å lese