AI (KI) PÅ HJEMMESIDEN

På nettsiden har vi installert en chatbot som skal kunne svare på spørsmål ang. tariff og ansettelsesforhold.

Dette er helt i forsøksstadiet og AI er under opplæring, så den er på grunnskolenivå enda.

Så ta alle mulige forbehold om svarene du får.

Når du bruker denne må du samtidig gi nok informasjon til at chatboten kan gi gode svar.

Eksempelvis: «Har jeg rett på nattillegg ved sykmelding?». (her trenger chabot informasjon om du blant annet skulle gått natt i sykmeldingsperioden).