Oppgjøret 2024 i havn

Hovedoppgjøret ble landet langt på «overtid». Partene var villige til å bruke tiden vi trengte for å komme i mål.

  • Fokuset i år lå på økt kjøpekraft for våre medlemmer, og at ansvar og kompetanse skal lønne seg, sier forhandlingsleder Hans Sande.
  • Vi er derfor svært fornøyde med et oppgjør som sikrer reallønnsvekst til de individuelt avlønnede så vel som de tarifferte.

Det gis et generelt tillegg på 43 000 kr som legges på lønnmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1 – E.


For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 5,3%, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 43 000 kr. Minstelønnssatser for alle grupper økes med 5,3% inkludert feriepenger.

I tillegg økes satsen for OTP med 1% for inntekten opp til 7,1G.

Videre øker nattillegget i overenskomstens punkt 7 økes med kr. 5 til kr. 107,50 pr. time, og helligdagsgodtgjørelsen i overenskomstens punkt 12 økes med kr. 25,- til kr. 2300,- pr. døgn.