Velkommen til oss

DSO I TRANSOCEAN

Klubben vår er en av de eldste og største DSO-klubbene i tariffområdet. Vi søker samarbeid på tvers av organisasjonene om dette er til fordel for våre medlemmer. Vi er løsningsorienterte, men ikke konfliktsky. Er du innehaver av martimt sertifikat eller har maritim kompetanse og jobber i Transocean er dette klubben for deg.