Om klubben DSO i Transocean

Primo 2019 ble klubbene fra Songa, Ocean Rig og Transocean slått sammen til en klubb etter virksomhetsoverdragelsen av samme selskap.

Klubben har eksistert siden.... og er for maritimt sertifisert personell.

 

Adresse

DSO Kontoret finner du i Transocean sine lokaler på Forhus, og der har vi en fulltidsansatt til din disposisjon.

Maskinveien 26

XXXX Stavanger

 

Arbeidsutvalget

Leder Trond Borg

Nestleder Tomas

Sekretær Dagfinn - 95201896