TARIFF og AVTALER

DSO har avtaler med arbeidsgiverne (Norges Rederiforbund) som regulerer lønn, sosiale forhold, tillegg, arbeidstid, arbeidsforhold m.m. I tillegg kan DSO/DSOs tillitsvalgte bistå med å legge til rette for ryddige lokale og individuelle avtaler.

 

 
 

2022-2024

Kommer snart

Kommer snart

2020-2022

DSO overenskomst 2020-2022 

DSO hyretabell 2021

DSO hyretabell 2020

2018-2020 DSO overenskomst 2018-2020 DSO hyretabell 2019
2016-2018 DSO overenskomst 2016-2018 

DSO Protokoll 2016

DSO Hyretabell 2016

2014-2016 DSO overenskomst 2014-2016 

DSO Hyretabell 2014

DSO Hyretabell 2014_2

DSO Hyretabell 2015

DSO Møtebok 2015 

2012-2014  DSO overenskomst 2012-2014  

DSO Protokoll 2013

DSO Protokoll 2012

DSO Hyretabell 2012

DSO Hyretabell 2013

 

2010-2012  DSO overenskomst 2010-2012  

DSO Protokoll 2011

DSO Hyretabell 2010

DSO Hyretabell 2011

Eldre dokument

<- 2010 

   

DSO Protokoll 2006

DSO Møtebok 2008

DSO Protokoll 2009

DSO Hyretabell 2009