TARIFF og AVTALER

DSO har avtaler med arbeidsgiverne (Norges Rederiforbund) som regulerer lønn, sosiale forhold, tillegg, arbeidstid, arbeidsforhold m.m. I tillegg kan DSO/DSOs tillitsvalgte bistå med å legge til rette for ryddige lokale og individuelle avtaler.