Både Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund har medlemmer som jobber innen oljevirksomheten i Nordsjøen og på andre sokler. Gjennom DSO har de to forbundene slått sine krefter sammen for å kunne gjøre en bedre jobb for disse medlemmene. DSOs er den organisasjonen som har de beste forutsetninger for å ivareta ansatte i oljesektoren med maritime sertifikater.
 

Hvem kan bli medlem?


DSO er et samarbeid mellom to fagforbund. Derfor er ingen formelt sett medlem direkte av DSO. Men alle som er medlem av Det Norske Maskinistforbund eller Norsk Sjøoffisersforbund og er ansatt iht. DSO -overenskomsten (tariffavtale) er en del av DSO samarbeidet og kan kalle seg ”DSO-medlem.” De fleste av DSOs medlemmer er maritimt personell i oljebransjen. Men vi har også avtalerett for andre grupper om bord, som for eksempel boresjef, assisterende boresjef og andre seksjonsledere


Hvilken stilling må du ha?


Kvalifiserer du for medlemskap i DNMF eller NSOF og har en av disse stillingene, er du velkommen som DSO-medlem: Plattformsjefer, seksjonsledere, assisterende seksjonsledere og fagansvarlige innen produksjon, boring, vedlikehold og marine, mekanisk og elektro/instrument. Borere, undervannsingeniører, sikkerhets¬ledere (flotell), hydraulikkingeniør, elektriker, elektroniker, instrumenttekniker, DP-operatør, kontrollromoperatør, maskinroms¬operatør og ballastkontrollromoperatør.

Les om medlemskap og medlemsfordeler i Norsk Sjøoffisersforbund
Meld deg inn i Norsk Sjøoffisersforbund

Les mer om medlemskap og medlemsfordeler i Det Norske Maskinistforbund
Meld deg inn i Det Norske Maskinistforbund

HVORDAN BLIR JEG MED I DSO?
Er du allerede medlem i DNMF/NSOF, er du automatisk tilknyttet DSO dersom vi har fått beskjed om at du jobber i sertifikatpliktig stilling på en flyttbar boreinnretning. Gi beskjed dersom du tror vi ikke har registrert dette – endre dine opplysninger på internett, og du blir automatisk med.

Dersom du ikke fra før er med, melder du deg inn i DNMF/NSOF og oppgir at du jobber i DSO-området, så får du automatisk alle fordeler!

HVA KOSTER DET?
Kontingenten er p.t. kr 495,- (NSOF) og kr 450 (DNMF) per måned. For denne summen får du alle DSO-fordelene og i tillegg alle fordelene ved medlemskap i DNMF eller NSOF.

MEDLEMSFORDELER
Står du tilknyttet DSO har du:

 • Sterke forhandlere med blant annet maritim bakgrunn som ivaretar dine behov som ledende maritimt personell i oljenæringen
 • Rett til å delta på tariffkonferansen
 • Egen web-side
 • Nyhetsbrev
 • Egen tillitsvalgt/klubb
 • Spesiell pensjonsavtale gjennom tariffavtalenPLUSS +: Alle fordelene ved å være tilknyttet DNMF eller NSOF:

 • Påvirkning og innflytelse
 • Streikebidrag
 • Forsikring
 • Kurs- og konferanser
 • Informasjon
 • Juridisk assistanse
 • Rådgivning og hjelp
 • m.m (se www.sjooff.no eller www.dnmf.no)Mer informasjon?
Kontakt gjerne din DSO-tillitsvalgt på riggen du tilhører, eller kontakt meg på 95201896.